Het ziekteverzuim bij gemeenten was in 2022 ‘historisch hoog’. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor van A&O fonds Gemeenten. Ook signaleert A&O fonds dat de werkdruk bij gemeenten toeneemt.

Het verzuim bedroeg in 2022 6,7 procent, aldus de Personeelsmonitor. Een jaar eerder was dat nog 5,8 procent. De toename is in lijn met de landelijke trend, maar wel hoger dan het landelijk gemiddelde. Over heel Nederland bezien steeg de afwezigheid wegens ziekte van 4,9 procent in 2021 naar 5,6 procent vorig jaar.

Het gaat daarbij vooral om kortdurend verzuim, van minder dan een week. Ook nam het aantal gemeenteambtenaren af dat zich in een heel jaar niet ziek gemeld heeft. Het aantal langdurig zieke medewerkers bleef gelijk.

Volgens A&O fonds Gemeenten meldden medewerkers zich mogelijk sneller ziek bij bijvoorbeeld een verkoudheid dan dat ze voor de corona-uitbraak zouden doen. In de coronajaren 2020 en 2021 was het aantal ziekmeldingen juist wat lager door het thuiswerken.

Daarnaast ziet A&O fonds Gemeenten dat de werkdruk toeneemt. In een enquête onder gemeenten geven negen op de tien gemeenten aan dat de werkdruk een actueel HR-thema is. Slechts iets meer dan de helft van de gemeenten heeft maatregelen genomen om de druk te beteugelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitbreiden van de formatie, en coaching en trainingen. Toch lukt het moeilijk om wat te doen aan de werkdruk, door het gestegen ziekteverzuim, de tekorten op de arbeidsmarkt en het feit dat gemeenten er steeds meer taken bij krijgen.

De tekorten op de arbeidsmarkt hebben vorig jaar overigens ook geleid tot een toename van de inhuur van externen. Steeds meer gemeenten laten het beleid om minder externen in te huren varen. In 2020 was dat nog 70 procent, vorig jaar nog 50 procent. Het A&O fonds ziet echter in de praktijk nog geen stijging van de inhuur. In 2021 ging 16,5 procent van de gemeentelijke loonsom naar externen, vorig jaar was dat 17 procent.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, lukt het gemeenten nog steeds om personeel te vinden. De bezetting steeg vorig jaar met 4 procent.

Redactie VNG Magazine