De jaarlijkse Staat van de Europese Unie uitgesproken door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, stond vooral in het teken van de Russische inval in Oekraïne en de energiecrisis. Ook is er kort vooruitgeblikt naar de acties en plannen van de EU voor het jaar 2023. 

Wederopbouw van Oekraïense scholen en waardering voor lokale initiatieven

In de toespraak roept Von der Leyen op tot solidariteit en onafhankelijkheid. In lijn met eerdere acties wil de Europese Commissie graag een bedrag vrijmaken voor de wederopbouw van Oekraïense scholen. Ook pleit Von der Leyen ervoor dat Oekraïne toegang krijgt tot de Europese interne markt ter bevordering van de Oekraïense economie. Ze sprak ook haar waardering uit voor de opvang van vluchtelingen en de vele lokale initiatieven die tot stand zijn gekomen om voor deze groep mensen een veilige omgeving te creëren.

Maatregelen door stijgende energieprijzen

Door de stijgende energieprijzen komen veel huishoudens in problemen. In haar rede noemt Von der Leyen een aantal maatregelen voor de hoge energieprijzen, zoals de invoering van een winstplafond bij elektriciteitsbedrijven en tijdelijk heffen van extra belasting op de winstmarges van oliebedrijven. Ook wordt er een voorstel ontwikkeld om de elektriciteitsmarkt te hervormen, zodat de gasprijs niet langer een grote invloed zal hebben op de elektriciteitsprijs.  

Von der Leyen is hiernaast bereid om grote investeringen te doen in waterstof en spreekt zich uit tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Meerdere gemeenten experimenteren al met waterstof en zetten dit in bij onder andere aardgasvrije wijken en vuilniswagens. Als laatste wil de Commissie de capaciteit voor brandbestrijding in de EU verdubbelen naar aanleiding van de vele bosbranden in het afgelopen jaar.

Vooruitblik naar 2023

Ondanks het feit dat Von der Leyen trots is op het economische herstel van de EU na de COVID-19 pandemie, is meer nodig om de Europese economie te bevorderen. De Commissie zal zich daarom inzetten op de erkenning van diploma’s binnen en buiten de EU voor het wegnemen van tekorten op de arbeidsmarkt. Bovendien zal 2023 in het teken staan van het ‘Europees Jaar van Vaardigheden’, waar omscholing en het opleiden van nieuw personeel centraal zullen staan. 

Andere voorstellen

De Europese Commissie presenteerde ook andere voorstellen welke relevant zijn voor gemeenten. Dit zijn onder meer een initiatief voor virtuele werelden (zoals metaverse), een voorstel voor de screening en registratie van asbest in publieke gebouwen, en digitalisering van reisdocumenten (zoals paspoorten). 

Op 18 oktober zal de Europese Commissie al haar voorgenomen wetsvoorstellen en beleidsinitiatieven voor het jaar 2023 publiceren. 

Meer informatie

Lees de hele toespraak op de website van de Europese Commissie