Voor de 10 vacatures in het bestuur en een aantal commissies hebben zich in totaal 46 burgemeesters, wethouders, secretarissen en raadsleden kandidaat gesteld. Uit deze kandidaten heeft de voordrachtscommissie een keuze moeten maken. In een ledenbrief geven we een toelichting op deze voordracht.

Andere kandidaten

Tot uiterlijk 24 mei kunnen ook personen die niet door de voordrachtscommissie zijn voorgedragen zich kandidaat stellen. Alleen de vacature voor het lidmaatschap van de commissie Europa & Internationaal is hiervan uitgezonderd. 

Besluitvorming in ALV

De door de voordrachtscommissie voorgedragen kandidaten en eventuele andere kandidaten worden in de ALV van 14 juni aan de leden voorgelegd. 

Meer informatie

Ledenbrief Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en -commissies (pdf, 339 kB)