De VNG heeft haar nieuwe Europavisie en -strategie vastgesteld. Doel daarvan is onze dienstverlening, lobby en platformfunctie te versterken om gemeenten bij hun Europese werkzaamheden te ondersteunen. Gemeentelijke ambities en agenda’s zijn immers steeds vaker afhankelijker van Europese initiatieven.

De VNG wil bijdragen aan goed functionerende gemeenten en de ontwikkeling naar een stevige en zelfbewuste bestuurslaag. De EU speelt hierin een belangrijke rol. De EU heeft immers toegevoegde waarde voor het lokale bestuur door zaken te regelen en reguleren die niet op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden opgepakt. Gemeenten kunnen daardoor profiteren van Europa. Zij gebruiken Europese fondsen en netwerken om gemeentelijke beleidsprioriteiten te realiseren. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van EU-regelgeving. 

Gemeenten ondersteunen bij hun Europese werkzaamheden 

Brussel heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld tot een netwerk van (in)formele overlegcircuits tussen verschillende overheden, bedrijven, maatschappelijke en belangengroeperingen. Gemeenten moeten in dit Europese netwerksysteem zelfbewust kunnen optreden om de voordelen die Europa biedt optimaal te kunnen benutten. Dit vraagt om een versterkte en strategische inzet van gemeenten voor Europese dossiers en ontwikkelingen. Maar de gemeentelijke praktijk laat zien dat veel gemeenten worstelen met de inbedding van het Europese werk in ‘normale’ processen.

Daarom heeft de Europavisie en -strategie als doel om gemeenten bij hun Europese werkzaamheden te ondersteunen. De Europavisie en -strategie gaat over de EU-dimensie van het lokale bestuur. Wat is de positie van gemeenten in Europa, wat is hun rol en wat zijn hun taken op Europees terrein? De inhoudelijke context wordt in de Europavisie en -strategie niet meegenomen. De VNG stelt hiervoor jaarlijks een Europese Agenda op waarin de Europese werkzaamheden van de vereniging zijn omschreven.

Meer informatie