De uitdagingen en opgaven in het landelijk gebied zijn omvangrijker en gedifferentieerder dan ooit. Gemeenten hebben een sleutelpositie om hieraan bij te dragen. Dit willen en kunnen gemeenten ook, mits er goede samenwerking is en genoeg handelingsruimte. Wij hebben onze ideeën daarover aan de Kamer gestuurd.

In onze inbreng voor het hoofdlijnendebat over het LNV-beleid op 6 april schrijven we: ‘De manier van aanpak gaat het verschil maken of we er samen in slagen een inclusief toekomstperspectief te maken voor een duurzaam buitengebied.’ We moeten de komende jaren als gezamenlijke overheden schouder aan schouder werken aan een vitaal landelijk gebied met toekomstbestendige bedrijvigheid en een prettig woon- en leefklimaat. Gemeenten hebben hierin een sleutelpositie en hebben ruimte nodig om die te vervullen. 

Slim aan de slag in het landelijk gebied

Een goede aanpak voor het landelijk gebied rust volgens de VNG op de volgende uitgangspunten: 

  • Handel als 1 overheid en pak samen (inter)nationale én lokale opgaven aan
  • Geef beleidsruimte aan gemeenten om opgaven wendbaar aan te pakken
  • Combineer opgaven en functies en creëer een duidelijk duurzaam perspectief
  • Vind en benut samen expertise en financiële middelen voor deze opgaven

Meer informatie