Voorzitter Sharon Dijksma en directeur Leonard Geluk spraken vandaag met de informateurs en onderhandelaars van de formerende partijen. Ook de voorzitters en directeuren van IPO en UvW waren aanwezig. Onze boodschap was helder: met het nieuwe kabinet willen we de grote vraagstukken van Nederland oplossen.

Wij hebben een goed bod gedaan aan tafel: wij zijn onderdeel van de oplossing voor heel veel van de issues waar de onderhandelende partijen op dit moment over spreken. We kunnen ook echt het verschil maken, dat willen we ook heel graag. Maar dan moeten zij ons ook wel de randvoorwaarden bieden.

Sharon Dijksma

Investeren in gemeenten is bittere noodzaak

We lieten weten dat we voor een gemeente staan waarin zorg en ondersteuning voor iedereen toegankelijk is. We accepteren niet dat onze levenskwaliteit wordt uitgekleed door besluiten die genomen zijn ver van onze dagelijkse realiteit. Vorige kabinetten haalden € 3 miljard structureel weg bij gemeenten en dat zullen inwoners merken. 

Wij beloven te strijden voor onze steden, dorpen, wijken en straten voor het geld dat keihard nodig is om de dromen van velen niet in een nachtmerrie te laten veranderen. We gaven een helder signaal af: investeren in gemeenten is geen luxe keuze, maar een bittere noodzaak.  

Samen optrekken vanuit de inhoud

Om de agenda van Nederland te realiseren is goede interbestuurlijke samenwerking nodig. Landelijk gebied, de toekomst van de zorg, woningbouw, bestaanszekerheid, energietransitie: het zijn allemaal onderwerpen die niet zonder gemeenten, provincies en waterschappen kunnen worden opgepakt. We hebben de formerende partijen aangeboden om op inhoudelijke thema’s door te praten. Extra aandacht gaat dan uit naar de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van beleid. 

De toon van het gesprek was constructief en straalde een bereidheid uit om samen te werken aan de grote opgaven van Nederland. Dat vergt bereidheid tot samenwerking vanuit beide kanten, waarbij de uitvoerbaarheid en de realiteitszin leidend dienen te zijn.

 

 

Leonard Geluk

Meer informatie

Bekijk ook de video met toelichting door Sharon Dijksma (VNG), Rogier van der Sande (UvW) en Jaap Smit (IPO).