In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dringen de provincies en gemeenten opnieuw aan om werk te maken van het verminderen van het aantal SPUK's.

Lees de brief Bespoediging wetswijziging Financiële verhoudingswet (pdf, 95 kB)

Nadelen SPUK

In 2018 waren er nog 16 specifieke uitkeringen, in 2021 was dat aantal opgelopen tot 131. Een specifieke uitkering (SPUK) is geoormerkt geld voor decentrale overheden om specifiek beleid uit te voeren. Het nadeel is dat hiermee de beleidsvrijheid van decentrale overheden wordt ingeperkt. Daarnaast is de verantwoordings- en administratielast voor gemeenten groot en zorgt het voor hoge kostenstijgingen. 

Op de ALV van 1 december jl. is de resolutie ‘Formerende partijen, gebruik de kracht van lokaal bestuur!’ unaniem aangenomen. Daarin staat een oproep aan het nieuwe kabinet voor meer algemene en minder specifieke uitkeringen.

Oplossing laat lang op zich wachten

Sinds het voorjaar van 2022 is de taskforce uitkeringsstelsel onder voorzitterschap van BZK gestart. Een van de belangrijkste doelen is het verlagen van de administratieve- en verantwoordingslasten door het beperken van het aantal SPUK's. Om dit te regelen wil men de Financiële Verhoudingswet aanpassen. Het proces van deze wetswijziging zit echter nog in dezelfde beginfase als bij de start van de taskforce. 

Zorgen om tempo

Wij maken ons grote zorgen over het tempo van het proces, kijkend naar de stappen die de wetswijziging nog moet doorlopen: bespreking ministerraad, consultatie, Raad van State, behandeling Tweede en Eerste Kamer. Het is bekend dat al deze stappen zorgvuldig moeten zijn en tijd vereisen. In de Kamerbrief van 25 maart 2022 koerst de minister op de ingang van de wetswijziging op 1 januari 2025. Dit lijkt op dit moment onhaalbaar.

De VNG vraagt in de brief om het proces om de wet Financiële Verhoudingen te wijzigen te versnellen. Provincies en gemeenten hopen hiermee zo snel mogelijk hun verantwoordings- en administratielast te verminderen.