De vergoedingen die waterbedrijven in rekening kunnen brengen voor bewerkte gegevens over de hoeveelheid toegevoerd water voor de rioolheffing zijn gecorrigeerd voor de inflatie. Dat leidt tot een verhoging van 19,68% met ingang van 1 januari 2023. Het betreft de driejaarlijkse indexering van de vergoedingen.

Vergoeding voor bewerkte gegevens in 2023 tot en met 2025

De vergoeding voor bewerkte gegevens bestaat uit 2 componenten:

a. een vergoeding van personeelskosten voor de bewerking zelf. Deze wordt gesteld op € 81 (was € 67) voor de eerste levering in een jaar en € 40 (was € 34) voor elke volgende levering in hetzelfde jaar;

b. een vergoeding van de kosten van ontwikkeling of aanvulling van het geautomatiseerd systeem, veroor­zaakt door vragen om bewerkte/gespecificeerde gege­vens.

aantal aansluitingen in gemeente

vergoeding  per aansluiting

met een minimum van

0-10.000

€ 0,16137 (was € 0,13483)

n.v.t.

10.001-25.000

€ 0.15329 (was € 0,12808)

€ 1.613,70 (was € 1.348,30)

25.001-50.000

€ 0,14522 (was € 0,12134)

€ 3.832,25 (was € 3.202,00)

50.001 of meer

€ 0,13715 (was € 0,11460)

€ 7.261,00 (was € 6.067,00)

met een maximum van € 13.715 per jaar (was € 11.460).

Convenant VNG-Vewin

In 1998 hebben de VNG en de Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) een convenant gesloten over het verstrekken van verbruiksgegevens door waterbedrijven voor de rioolheffing. Het verstrekken van onbewerkte gegevens is kosteloos. Als het waterbedrijf gegevens moet bewerken om aan de informatiebehoefte van de gemeente te voldoen, is de gemeente daarvoor een vergoeding verschuldigd. De bedragen zijn opgenomen in artikel 4, tweede lid, van het convenant.

Driejaarlijkse indexering

De laatste wijziging van de vergoedingen dateert van 1 januari 2020. Het convenant regelt dat de tarieven eens per 3 jaar worden aangepast aan de inflatie op basis van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI), reeks 'Alle huishoudens'. Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt de verhoging 19,68% (op basis van CPI oktober 2022 (128,25) ten opzichte van de CPI oktober 2019 (107,16)).

Meer informatie

Het Convenant gegevensverstrekking voor heffing rioolheffing is opgenomen in de Kennisbank decentrale regelgeving (Sdu).