De ALV van juni 2023 heeft 20 moties aangenomen en 1 motie is aangehouden. In de verantwoording over de uitvoering is bij elke motie aangegeven of het VNG-bestuur voorstelt de motie af te doen of langer aan te houden.

De leden hebben 1 december 2023 het voorstel Verantwoording over de uitvoering van de moties aangenomen.  

Een aantal insprekers nam het woord. Daarop zijn de motie van Hoeksche Waard 'Bijdrage structurele financiële middelen voor invoeringskosten Omgevingswet' en de motie van Land van Cuijk 'Verhogen NHG-norm voor woonwagens en standplaatsen' aangehouden.

In de bijlage Verantwoording over de uitvoering van de moties (pdf, 440 kB) vindt u per motie de inhoud ervan, de verantwoording en het voorstel.