Grote opgaven vragen meer strategisch vermogen van gemeenten. Hoe kunnen gemeenten in de organisatie het goede gesprek voeren over risico's en kansen? Daarover ging het congres Integraal Risicobeheer, de lessen zijn samengevat in een video.

Het congres van VNG Risicobeheer, het RPO (Risico Platform Overheden) en de Vereniging voor Bestuurskunde was op 13 oktober in Ede. De moraal van het congres: instrumenten, processen en cijfers zijn belangrijk. Softskills en een transparante veilige werkomgeving nog veel meer. In de P&C-cyclus gaat veel tijd zitten in verplichte nummers als de weerstandsparagraaf, waarvan de informatiewaarde beperkt is. Discussie daarover is op z'n plaats.

Risico Platform Overheden

Het congres is een initiatief van VNG Risicobeheer, de Vereniging voor Bestuurskunde en het Risico Platform Overheden (RPO). In dit platform zijn concern-controllers, risicomanagers, concernstrategen en hoofden Financiën verenigd. Ze wisselen kennis en ervaring uit over de beroepspraktijk van strategie, financiën, concern control en risicomanagement. VNG Risicobeheer ondersteunt gemeenten bij risicomanagement, scenarioplanning, strategie en met data over voorspelbare risico's. 

Lid worden van het RPO

Stuur een mail naar rpo@vng.nl