Burgemeesters en wethouders die bedreigd worden, krijgen vanaf 1 januari meer beveiliging op maat. De maatregelen waren al eerder aangekondigd, maar nu heeft demissionair minister Hugo de Jonge ze gespecificeerd.

Lokaal bestuurders kunnen vanaf komend jaar een beveiligingsadvies op maat krijgen. Ook vervalt het maximumbedrag dat het rijk beschikbaar stelt voor beveiliging. De beveiligingsadviezen worden verstrekt door het rijk, zodat er op lokaal niveau geen discussie over is.

De regeling geldt vooralsnog niet voor gemeenteraadsleden. Uit een consultatie over de plannen blijkt volgens De Jonge wel dat daar behoefte aan is. De minister zal met politie en justitie overleggen over mogelijkheden om de veiligheid van deze groep te verbeteren. In de loop van volgend jaar komt daar meer duidelijkheid over.

Steeds meer bestuurders hebben te maken met agressie, intimidatie en geweld. In 2021 maakte 77 procent van de burgemeesters en 67 procent van de wethouders een incident met agressie mee. Dat was een stijging van gemiddeld 20 procent ten opzichte van 2020. De incidenten gebeurden niet alleen bij het provincie- of gemeentehuis, maar ook bij woningen van bestuurders.

Redactie VNG Magazine