Voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten en waterschappen zijn nieuwe normbedragen vastgesteld. Hiermee kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.

De normen (voor inkomen en vermogen) gelden van maart 2024 tot en met augustus 2024. De Werkgroep Kwijtschelding van de Commissie Invordering van de LVLB stelt de normen vast. Ze worden gevalideerd door de VNG en de Unie van Waterschappen. De normbedragen zijn gebaseerd op de normen die het ministerie van SZW tweemaal per jaar vaststelt. 

Wijzigingen

Er zijn 2 wijzigingen in de normbedragen van de pensioengerechtigde leeftijd in verband met de aanpassing van de inkomsten ondersteuning. Van € 5,00 naar € 5,50 bij een alleenstaande/alleenstaande ouder en van € 10,00 naar € 11,00 bij een echtpaar.

De aanpassing van de huur is hierin nog niet meegenomen omdat er nog geen oplossing is vanuit het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.