Hoe kan de gemeente haar begroting toekomstbestendig inrichten? Zijn de ambities op de langere termijn financieel haalbaar? De uitdagingen van toekomstgericht begroten stonden centraal in een recente bijeenkomst van het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten. 

Bertram van der Wal (Hiemstra en de Vries) en Tom Overmans (UU) presenteerden van het GOAL-netwerk over opgavegericht werken in de praktijk. Ook waren er praktijkverhalen van Almere en Enschede over toekomstgericht begroten. 

Rode draden

De drie rode draden uit alle verhalen zijn:

  • Weeg zorgvuldig de basis af waarop de begroting wordt gepresenteerd
  • Analyseer de toekomstbestendigheid van de begroting
  • Neem het initiatief in het toekomstgerichte gesprek met bestuurders

Deze noties zijn uitgewerkt in het artikel Uitdagingen en uitwegen bij toekomstgericht begroten.

Meer informatie