In het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten wisselen gemeenten ervaringen, kennis en inzichten uit over toekomstgericht werken. In een artikel beschrijft de werkgroep hoe trendstudies en ramingen van de landelijke planbureaus de blik van gemeenten kunnen verruimen. Het helpt bij de bestuursoverdracht.

Het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten is in 2021 opgezet op initiatief van Michael van Riet Paap (Hilversum) en Femke Schaafsma (Almere), beiden zijn strateeg. Het leernetwerk komt eens per kwartaal online bijeen. In de informele en verdiepende gesprekken komen naast succesverhalen ook worstelingen en zoektochten aan bod.

Inhoud en strategie

In de bijeenkomsten leggen deelnemers de verbinding tussen het strategisch inhoudelijke perspectief enerzijds, en het financiële perspectief anderzijds, door ambtenaren uit beide hoeken bij elkaar te brengen. De agenda wordt bepaald door de deelnemers zelf. Het netwerk is inmiddels drie keer bijeen geweest; aan de bijeenkomsten hebben in wisselende samenstelling tussen de vijftig en honderd ambtenaren deelgenomen, van meer dan twintig verschillende gemeenten. 

Meer informatie