Gemeenten met te weinig budget om de energietoeslag 2023 te kunnen uitkeren, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De VNG heeft eind mei een enquête verstuurd waarmee gemeenten deze vangnetregeling kunnen aanvragen.

Heeft u deze enquête niet ontvangen of heeft u er een vraag over? Stel deze dan aan de VNG via: info@vng.nl

Vangnetregeling

Met de vangnetregeling kunnen gemeenten een tegemoetkoming krijgen als zij een hoger bereik realiseren dan waarvoor zij budget hebben ontvangen. Dit betreft huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. 

Voor deze tegemoetkoming is een bedrag van € 32,5 miljoen gereserveerd, dat via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten wordt toegekend. De uitkering van het vangnet gaat via de decembercirculaire 2024.

In het SZW-gemeentenieuws leest u meer over de uitgangspunten van de vangnetregeling.