Rotterdam stelt een noodfonds van bijna 5,6 miljoen euro ter beschikking voor culturele instellingen in financiële nood door de hoge inflatie en energiekosten.

Om aanspraak te kunnen maken op de noodsteun roept de gemeente een eenmalige subsidieregeling in het leven. 

De hoge inflatie, stijging in energiekosten en oplopende loonkosten leiden bij veelal door corona zwaar getroffen instellingen dit jaar tot financiële knelpunten. Alleen die culturele instellingen die als rechtstreeks gevolg van de hoge inflatie en energiekosten om dreigen te vallen, komen in aanmerking voor de noodsteun.

‘Die instellingen ondersteunen we als stad’, zegt cultuurwethouder Said Kasmi (D66). ‘We maken geld vrij om cultuurinstellingen te helpen, die door de inflatie en de energiecrisis ernstig in de problemen zijn gekomen. Zij hebben nauwelijks nog reserves die nodig zijn voor een succesvol herstel en verdienen onze steun. Met deze subsidieregeling investeren we in een sterke culturele infrastructuur. Ons fundament voor een levendige stad.’

Zie ook: https://vng.nl/artikelen/lokale-musea-dit-zijn-unieke-plekken-en-collecties

Redactie VNG Magazine