Wat zijn belangrijkste kabinetsvoornemens in de rijksbegroting 2023 voor gemeenten? In onze ledenbrief geven we daarvan een beknopte samenvatting. Voor sommige voornemens is er extra budget en voor een paar onderwerpen blijven de financiën achterwege.

Financieel ravijn na 2026

In deze rijksbegroting zet het kabinet een stap in de richting van een oplossing voor het financiële ravijn in 2026 door € 1 miljard aan het gemeentefonds toe te voegen.

Voor de periode na 2026 zien wij echter een forse terugval in het accres. Daar moet echt een oplossing voor komen. Ook het kabinet ziet de noodzaak van een structurele oplossing en doet daarom een procesvoorstel om hierover de komende tijd samen het gesprek te voeren.

Meer informatie