Nog slechts een zeer gering aantal colleges is gevormd, en verwacht wordt dat de collegevorming in veel gemeenten dit keer langer op zich laat wachten. Het VNG-bestuur heeft daarom besloten meer tijd te nemen voor de kandidaatstellingsprocedure voor de vacatures in het bestuur en de commissies van de VNG.

De eerder gestelde deadline van 2 juni voor het aanmelden van kandidaten wordt nu vrijdag 1 juli. We nodigen alle raadsleden, wethouders, burgemeesters, secretarissen en griffiers nogmaals van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer van de 226 vacatures.

Gevolgen voor de procedure

Het besluit  van het bestuur heeft gevolgen voor het aantreden van de nieuwe leden van het bestuur en de commissies en leidt tot een aanpassing van het tijdpad voor de procedure rond de kandidaatstelling en invulling van de vacatures. Meer hierover leest u in de ledenbrief die hierover vandaag is verzonden. 

Meer informatie

Download de ledenbrief en de bijlage:

Zie ook

In de eerder verzonden ledenbrief 'Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies' gaan we in nader in op de vacatures en de profielschetsen, en op de bestuurlijke organisatie en uitgangspunten van de kandidaatstellingsprocedure, we beantwoorden in de brief ook veelgestelde vragen.