De Limburgse burgemeesters, gesteund door commissaris van de Koning Emile Roemer, luiden de noodklok: de opvang van asielzoekers dreigt de samenleving te ontwrichten. 

In een brandbrief aan het kabinet schrijven de burgemeesters tegen de grenzen van de opvang aan lopen: ‘Wij moeten constateren dat de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk in ons land niet langer houdbaar is. Het absorptievermogen van onze gemeenten is niet onbeperkt. Sterker nog, we constateren dat we al tegen de grenzen van dat vermogen zijn aangelopen.’ 

Als voorbeelden noemen ze het tekort aan woningen (‘Het simpelweg opvoeren van de druk op gemeenten om méér statushouders en vluchtelingen van woonruimte te voorzien, speelt bevolkingsgroepen uit elkaar’), de verstoring van de openbare orde en het maatschappelijk draagvlak dat als gevolg van het aanhoudende asielvraagstuk onder druk staat: ‘Gevreesd wordt dat de polarisatie toeneemt, met alle gevolgen van dien.’ 

Verder schrijven de burgemeesters dat huisvesting één deel van de opgave is, maar dat ondersteunende faciliteiten als zorg, onderwijs en psychosociale bijstand minstens zo  belangrijk zijn. ‘Juist in deze domeinen is er sprake van groot personeelstekort en lange wachtlijsten. Ook hier zijn de draagkracht en het absorptievermogen eindig.’ 

Ze verwijzen ook naar de door het rijk opgestelde ‘asieldeal’ van 26 augustus 2022, waarin afspraken tussen rijk, VNG, IPO en het Veiligheidsberaad zijn gemaakt. Van de gemaakte afspraken is van rijkswege weinig terechtgekomen, volgens de burgemeesters, ‘terwijl we binnen de gemeenten onverminderd doorgaan met de invulling van onze opgave.’ 

Limburg roept het kabinet nu op de asielcrisis daadwerkelijk als een crisis te gaan bestrijden en een doortastende aanpak op landelijk niveau neer te zetten, ‘waarbij de inzet van voorhanden zijnde bevoegdheden van de commissaris van de Koning en de minister(-president) niet wordt geschuwd’.

Verder dringen zij aan op effectieve acties op Europees niveau, die moeten leiden tot een substantiële vermindering van de instroom van vluchtelingen op de korte termijn. 

Redactie VNG Magazine