Het gaat de laatste jaren bijzonder slecht met de verkeersveiligheid in Nederland. De VNG en IPO doen daarom een oproep aan de Tweede Kamer om van verkeersveiligheid topprioriteit te maken. 

Lees de brief (pdf, 201 kB) van VNG en IPO aan de Kamer met oog op het debat verkeersveiligheid op 30 januari.

Dramatische toename slachtoffers

In 2022 lag het aantal doden en gewonden in het verkeer ruim 20% hoger dan in eerdere jaren. Dit is een dramatische ontwikkeling. Gemeenten en provincies werken hard aan de verbetering van de verkeersveiligheid met risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s als basis, maar om de negatieve trend te keren zullen álle SPV-partners van verkeersveiligheid een landelijke topprioriteit moeten maken en daar ook naar handelen. 

Negatieve trend keren

Om de negatieve trend te keren en de verkeersveiligheid te verbeteren is structurele financiering, voldoende capaciteit, meer coördinatie en actie nodig. De pijlers Gedrag en educatie en Handhaving uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) moeten daarbij extra aandacht krijgen. In het rijksbeleid komen die 2 nog onvoldoende naar voren. 

Zie ook 

VNG-perspectief op mobiliteit in 2050 (pdf, 588 kB)