De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG-commissies (inclusief colleges). We nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.

Aanmelding kandidaten

  • In de profielschetsen vindt u informatie over wie in aanmerking komen voor de betreffende vacatures en de vereisten per vacature
  • U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 4 oktober a.s. voor 12.00 uur¬†
  • Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacature(s) uw belangstelling uitgaat.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan kunt u die stellen via kandidaatstelling@vng.nl. We zijn kandidaten bij voorbaat dankbaar voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan het werk van de VNG.

Meer informatie