De VNG werkt samen met BZK, Aedes, de Woonbond, VTW en SVWN aan een update van de Handreiking Prestatieafspraken. Deze handreiking wordt toegesneden op de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv). Via een vragenlijst inventariseren we welke informatie gemeenten daarvoor nodig hebben. 

Wet versterking regie volkshuisvesting

De volkshuisvestingsopgave is groot. Dat vraagt een stevige inzet van gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Die inzet is geborgd in wederzijdse en afdwingbare prestatieafspraken. Daarbij geeft de Wet versterking regie volkshuisvesting nieuwe richting aan. De handreiking, die wordt geschreven door Companen, moet antwoord geven op uw vragen rond de Wet versterking regie volkshuisvesting en de prestatieafspraken. 

Doe mee aan ons onderzoek

Laat via deze vragenlijst weten aan welke informatie u behoefte heeft. Dat kan tot 15 april.