Per 1 januari zijn de bijstandsnormen gewijzigd. Daarmee veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. In het overzicht vindt u alle bedragen.

De minister van BZK heeft toegezegd dat gemeenten, provincies en waterschappen de mogelijkheid krijgen om voor AOW-gerechtigden en duurzaam arbeidsongeschikten de vermogensnorm voor de kwijtschelding met maximaal € 2.000 op te hogen. Dit wordt geregeld in de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden. Over deze nieuwe regeling loopt nu een internetconsultatie waarop u tot 30 januari 2022 kunt reageren.

Zie ook

Overzicht