Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de maandelijkse geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten en waterschappen. Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie voor kwijtschelding in aanmerking komt.

De normen (betreffende inkomen en vermogen) gelden vanaf maart 2017 tot en met augustus 2017.

Expertgroep

De expertgroep kwijtschelding (bestaande uit gemeenten en waterschappen) stelt de normen vast, ze worden gevalideerd door de VNG en de Unie van Waterschappen. De normbedragen zijn gebaseerd op de normen die het ministerie van SZW tweemaal per jaar vaststelt.

Meer informatie