Voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten en waterschappen zijn nieuwe normbedragen vastgesteld. Hiermee kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Geüpdatet op 27 september 2022

De normen (voor inkomen en vermogen) gelden van september 2022 tot en met februari 2023. De Werkgroep Kwijtschelding van de Commissie Invordering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) stelt de normen vast. De normen worden gevalideerd door de VNG en de Unie van Waterschappen. De normbedragen zijn gebaseerd op de normen die het ministerie van SZW tweemaal per jaar vaststelt.

Meer informatie