Gemeenten en provincies werken hard aan betere verkeersveiligheid. Om de stijging van het aantal dodelijke slachtoffers te keren, moeten álle SPV-partners verkeersveiligheid met prioriteit behandelen. Ook zijn structurele financiering, voldoende capaciteit, meer coördinatie en centrale datavoorziening nodig.

Dat schrijven de VNG en IPO in hun inbreng voor het commissiedebat over verkeersveiligheid (pdf, 241 kB) op 31 mei. Daarin vragen we aandacht voor de volgende punten:

Structurele financiering

We werken graag mee aan de initiatieven die het rijk aanvullend op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is gestart. Bij al deze plannen ontbreekt het echter aan een financiële dekking voor de uitvoering, terwijl de bodem van de Investeringsimpuls SPV ook in zicht komt. Wij constateren met zijn allen dat er meer nodig is dan we nu al doen. Daar hoort ook een passende en structurele investering bij.

Voldoende capaciteit 

Gemeenten hebben extra capaciteit en ondersteuning nodig om de risicogestuurde aanpak te kunnen toepassen en de aanvullende maatregelen uit te voeren. We zijn blij met de goede ervaringen met het ondersteuningsprogramma voor gemeenten rond risicogestuurd werken en roepen op om een dergelijke vorm van ondersteuning voort te zetten.

Ook bij de handhaving ontbreekt het aan menskracht. Het gebruik van innovatieve handhavingsmiddelen is een goede ontwikkeling. Dit moet geen vervanging, maar een aanvulling zijn op de verkeershandhaving. Alle SPV-partners moeten zich ervoor inzetten dat verkeersveiligheid meer prioriteit krijgt bij handhaving. 

Gecoördineerde aanpak, ook van gedrag en educatie

Het SPV berust op 3 pijlers: infrastructuur, gedrag en educatie, en handhaving. In het huidige rijksbeleid ligt de focus op infrastructurele maatregelen. De samenwerking bij handhaving vraagt om verbetering, tussen de departementen en regionaal. Ook met gedrag en educatie van verkeersdeelnemers valt winst te behalen, zeker als het rijk en medeoverheden hiermee gericht en goed gecoördineerd aan de slag gaan.

Snelheid door centrale datavoorziening

Als de datavoorziening centraal geregeld en goed op orde is, kunnen gemeenten en provincies nog beter datagedreven en risicogestuurd aan de slag. Het is zonde als zij ieder voor zich data moeten inwinnen ter ondersteuning van hun risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s. Blijf daarom de Landelijke monitor risico-indicatoren verkeersveiligheid (SPI monitor) verbeteren en aanvullen.