In de gebiedsontwikkeling moet men sinds eind november 2021 rekening houden met het arrest-Didam. Een-op-een-uitgiftes kunnen niet zomaar meer. Deskundigen spraken in februari over dit arrest en de gevolgen voor gemeenten.

Twee van de conclusies die juristen en adviseurs op het gebied van gebiedsontwikkeling maakten: Alle gebiedsontwikkelingen tenderen is niet nodig. En: maak uw nota grondbeleid Didam-proof.

Het is niet nodig om alle gronduitgiftes te tenderen. Dat drijft de kosten voor zowel marktpartijen die met allerlei biedingen mee moeten doen als voor gemeenten die uitgebreide uitvragen moeten doen onnodig op. Er zijn zeker nog andere selectiemogelijkheden.

Nu de meeste gemeenten van de eerste schrik bekomen zijn is het tijd om structureel het uitgiftebeleid voor grond en vastgoed aan te passen. Dat kan bijvoorbeeld in de nota grondbeleid.

Arrest Didam gaat ook over gebouwen

Het arrest-Didam over het bieden van gelijke kansen bij gronduitgifte gaat ook over gebouwen. Bijvoorbeeld bij verhuringen en erfpacht, ruil en bruikleen moet u er ook rekening mee houden.

Dit en andere wetenswaardigheden staan in een handig factsheet met vragen en antwoorden, dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van BZK.

De Vereniging van grondbedrijven biedt op haar website een uitgebreid overzicht van webinars, factsheets en voorbeelden over het Didam-arrest.

Meer informatie

Lees hieronder het hele verslag met wat er in het rondetafelgesprek nog meer aan de orde is gekomen. 

Zie ook