Straks is niet langer het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeenten bij de organisatie van verkiezingen, maar de Kiesraad.

Een voorstel van BZK-minister Hugo de Jonge om deze overdracht van taken wettelijk te regelen, ligt nu voor advies bij de Raad van State. Volgens De Jonge is de Kiesraad voor de ondersteuning van gemeenten en stembureau de aangewezen instantie, vanwege zijn expertise op het terrein van verkiezingen en zijn onafhankelijke positie.

De Kiesraad krijgt ook extra bevoegdheden om de beoordelen of verkiezingen op de juiste manier verlopen.

Het voorstel is onderdeel van de Verkiezingsagenda 2030 waar ook de VNG bij is betrokken.

Redactie VNG Magazine