Op 25 en 26 juni is het zover: het VNG Jaarcongres in het Groene Hart! De inschrijving is vandaag geopend voor alle raadsleden, gemeentesecretarissen, griffiers, wethouders en burgemeesters van de Nederlandse gemeenten. 

Tijdens het jaarcongres geven we inspirerende ideeën uit de wetenschap een podium en bieden we oplossingen voor de grote opgaves waar u voor staat. Ook is er veel ruimte om de beste voorbeelden en geleerde lessen uit uw eigen gemeente te delen.

De kracht van de verbeelding

Dit jaar hebben we gekozen voor een congresthema dat goed aansluit bij de uitdagingen en ambities die we als gemeenten gezamenlijk willen aangaan, namelijk de kracht van verbeelding. Verbeeldingskracht is essentieel om de stap naar voren te zetten. Het gaat om het stellen van de vragen ‘In wat voor land willen we in de toekomst leven?’ en ‘Wat willen we toekomstige generaties nalaten?’ Met een krachtig toekomstbeeld maken we het verschil op de grote transitiethema’s en krijgen we inwoners, partners en belangenorganisaties mee in onze ambities.

Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in het plenaire programma en ruim 50 middagsessies. Op woensdag 26 juni is de Algemene Ledenvergadering.

Gastregio Groene Hart

Het VNG Jaarcongres 2024 wordt gehouden in het Groene Hart van Nederland. In de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden krijgen we de kans om meer te leren over de lokale aanpak van vraagstukken zoals bodemdaling, energie, woningbouw, de toekomst van de landbouw, gezond leven en bestaanszekerheid voor iedereen.

Meer informatie

Bekijk voor het programma en inschrijving de congreswebsite van het VNG jaarcongres