Als het aan BZK-minister Hugo de Jonge ligt, kan iedereen die dat wil straks hulp krijgen bij het uitbrengen van een stem in een stemhokje.

De Jonge ziet af van een experiment in vijftien gemeenten. In plaats daarvan wil hij de nieuwe regel in één keer over alle gemeenten uitrollen. Dat doet hij om redenen van inclusie en gelijke behandeling, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Daarom bereidt hij nu een wijziging van de Kieswet voor. Het voorstel voor een tijdelijke experimentenwet is daarmee van tafel.

Tot nu toe kunnen alleen mensen met een lichamelijke beperking in het stemhokje worden geholpen door iemand naar eigen keuze. De Jonge wil dat ook anderen die dat willen hulp kunnen krijgen van leden van het ­stem­bureau.

Het doel van de wetswijziging, het bevorderen van de toegankelijkheid van het stemproces, wordt eerder bereikt wanneer dit bij wet wordt ingevoerd, stelt de minister. De Raad van State plaatste vorig jaar al vraagtekens bij een experiment met een beperkt aantal gemeenten.

Redactie VNG Magazine