Per 2023 komt er statiegeld op metalen drankverpakkingen. De VNG juicht dit toe, maar constateert dat gemeenten veel zorgen hebben over het plan van het Afvalfonds voor innamepunten in de openbare ruimte. Gemeenten hebben een duidelijke voorkeur voor inzameling in winkels of besloten/privaat beheerde ruimten.

Gemeenten verwachten dat de voorgestelde innamepunten een fors beslag zullen leggen op de (schaarse) openbare ruimte en ondergrond. Daarom vinden zij deze optie extreem intensief en nagenoeg onhaalbaar. 

Vervuiling en zwerfafval

Verder vragen gemeenten zich af wie verantwoordelijk wordt voor het schoonhouden van de ruimte rondom het inleverpunt, wat er gebeurt bij storingen of als blikjes niet worden geaccepteerd. Het verrast hen dat in het plan nauwelijks rekening is gehouden met de te verwachte vervuiling en zwerfafval rondom de innamepunten. Dat is een probleem dat inwoners zeer storend vinden en waaraan gemeenten nu al de handen vol hebben. De invoering van statiegeld op blikjes zou de publieke ergernis over zwerfafval juist moeten beperken. 

De VNG heeft de zorgen van gemeenten gedeeld met het Afvalfonds Verpakkingen. 

Meer informatie