Verschillende gemeenten hebben recent hun stedenrelatie met Chinese steden heroverwogen of opgezegd. Gemeenten zoeken soms naar hoe een stedenrelatie met China kan worden ingericht en welke positie ze hierin moeten innemen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Informatie- en Contactpunt China.

Ga naar het Informatie- en Contactpunt China

Stedenband verbroken

In het najaar verbrak de gemeente Tilburg de stedenrelaties met de Chinese steden Chengdu en Changzhou. Ook de gemeente Eindhoven verbrak de officiële stedenband met de stad Nanjing. 

De groeiende wereldwijde invloed van China en de schendingen van mensenrechten zorgen voor twijfels over de stedenrelaties. Verschillende gemeenten heroverwegen hun posities ten opzichte van Chinese steden, mede omdat decentrale stedenrelaties verbonden zijn met de nationale Chinese buitenlandstrategie. Andere gemeenten houden de banden juist aan, om de kanalen voor dialoog over diverse thema’s open te houden. 

Nationaal Chinabeleid

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kwam op 13 januari 2023 met een brief over recente ontwikkelingen in de betrekkingen met China. De betrekkingen met China zijn in de laatste jaren complexer geworden, en een open benadering van de diplomatieke relaties staat meer onder druk. 

Hoewel de economische relatie met China Nederland veel oplevert, zijn de zorgen over mensenrechtenschendingen en geopolitieke verhoudingen toegenomen. Het ministerie benoemt in dat kader ook de veranderde internationale relaties op decentraal niveau.