Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor de kandidaten die zijn voorgedragen voor het bestuur en de commissies van de VNG. Over de voorgedragen kandidaten, onder wie Sharon Dijksma als beoogd vicevoorzitter, wordt besloten tijdens de Najaars ALV van 2 december.

Penningmeester en secretaris

Daar stellen wij de leden ook voor om de huidige penningmeester en secretaris Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, opnieuw te benoemen in deze functies. 

Meer informatie