Er zijn geen andere kandidaten gesteld voor de voordrachtscommissie voor in totaal 14 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. In de ALV van 16 juni 2021 worden de kandidaten van de voordrachtscommissie ter besluitvorming aan onze leden voorgelegd.

De huidige vacatureronde is de laatste formele vacatureronde voordat na de raadsverkiezingen van maart 2022 alle vacatures in bestuur en commissies (uitgezonderd die van voorzitter en vicevoorzitter) opnieuw worden opengesteld. Naar verwachting starten de nieuwe bestuurs- en commissieleden rond de zomer van 2022.

Meer informatie