Nederland telt ruim 105.000 veteranen: waarschijnlijk wonen dus in iedere gemeente veteranen. Deze veteranen kunnen bij hulp- en ondersteuningsvragen contact opnemen met gemeenten, bijvoorbeeld via het Wmo-loket. Maar er is ook een  bijzondere zorgplicht voor veteranen vanuit de Veteranenwet.

Tussen uitvoering van de bijzondere zorgplicht voor veteranen en Wmo-taken van gemeenten bestaan raakvlakken.

Folder

Het is voor gemeenten van belang te weten wat de bijzondere zorgplicht voor veteranen inhoudt en hoe deze in de praktijk wordt vormgegeven. Informatie hierover draagt bij aan het geven van de juiste hulp aan veteranen met zorg-, hulp- en ondersteuningsvragen. Een folder van het Nederlands Veteraneninstituut biedt deze informatie. (Zie voor de folder onderaan dit bericht).

Nederlands Veteraneninstituut

Het Nederlands Veteraneninstituut is ontstaan uit een samenvoeging van (delen van) organisaties die zich inzetten voor Nederlandse veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties. Door de samenvoeging wil het nog beter inspelen op hun behoefte aan erkenning, waardering en zorg. De folder geeft Wmo-consulenten en cliëntondersteuners informatie over zorg die vanuit het Veteraneninstituut aan veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties wordt gegeven.

Veteranenloket

Veteranen (en hun relaties) kunnen voor vragen op het gebied van zorg en ondersteuning (die verband houden met militaire inzet/uitzending) contact opnemen met het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut. De medewerkers van het Veteranenloket inventariseren de hulpvraag en brengen de veteraan in contact met een zorgcoördinator. Meer hierover in de folder.

Contactpunt gemeenten

Het Veteranenloket is ook het contactpunt voor gemeenten bij vragen over de hulp- en ondersteuning van een in de gemeente woonachtige veteraan (en zijn relaties). Ook hierover meer in de folder.

Meer informatie

Hieronder de folder van het Nederlands Veteraneninstituut.