De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zijn de belangrijkste thema’s voor de Europese Commissie volgens het werkprogramma voor 2023. Zo wordt er vaart gezet achter de hervorming van de elektriciteitsmarkt. Daarnaast is het jaar 2023 uitgeroepen tot het ‘Europees Jaar van Vaardigheden’. 

Inzicht in aankomende voorstellen en herzieningen

Het werkprogramma biedt lidstaten inzicht in welke voorstellen de Commissie komend jaar wil indienen. Voor gemeenten zijn vooral de volgende thema’s, voorstellen en herzieningen van belang:

  • Het beschermen, duurzaam beheren en herstellen van de bodem;
  • Het reguleren van virtuele werelden (zoals de metaverse);
  • De herziening van de richtlijn late betalingen;
  • De herziening van de economische governance;
  • Een voorstel voor digitalisatie van reisdocumenten;
  • Een voorstel over de controle op asbest in gebouwen. 

Een aanpak voor mentale gezondheid en mobiliteit

Verder creëert de Commissie een aanpak voor de mentale gezondheid van burgers. Ook komt er een pakket over mobiliteit. Daarbij kijkt de Commissie naar een gemeenschappelijke Europese dataruimte voor mobiliteiten, waar data over transport gedeeld wordt. Plus een regelgevingskader voor een hyperloop; een duurzaam transportsysteem. 

In 2023 vinden ook nog onderhandelingen plaats over voorstellen die reeds gepubliceerd zijn of dit jaar nog gepubliceerd worden. Het gaat dan over onderwerpen zoals water, milieu, circulaire economie en kunstmatige intelligentie.

Input voor de Verenigingsstrategie en Europese agenda 

Het werkprogramma geeft richting aan de koers van de VNG. Zo gebruiken we het onder andere voor het opstellen van de Verenigingsstrategie Gemeenten 2024 de Europese VNG agenda. 

Meer informatie

Het werkprogramma van de Europese Commissie