Komend halfjaar is Zweden voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Als voorzitter kan een lidstaat zelf prioriteiten vaststellen. De 4 belangrijke thema’s van het Zweeds voorzitterschap zijn veiligheid in Europa, de energietransitie, de staat van de rechtsstaat en het concurrentievermogen van de EU.

Europese veiligheid belangrijk prioriteit, net als energie en klimaat

Met het oog op de oorlog in Oekraïne prioriteert Zweden de Europese veiligheid. Daarom zal er veel aandacht worden besteed aan defensiebeleid en verdere economische en militaire steun aan Oekraïne. Ook zet Zweden in op het vervolgen en afronden van de onderhandelingen rondom het Fit for 55-pakket en circulaire economie. Zo wordt de EU onafhankelijker in de aanlevering van energie. En werkt de EU toe naar een CO2-reductie van 55% in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050.

Voor gemeenten betekent dit dat er wetsvoorstellen gemaakt zullen worden over het gebruik van verpakkingen, het instellen van industriële emissie(normen) en het instellen van verbrandingsnormen.  Er wordt dus steeds meer aandacht gevestigd op verduurzaming en het reduceren van uitstoot.

Aandacht voor democratische waarden die steeds meer onder druk staan

Zweden wil met het voorzitterschap ook meer inzetten op de handhaving van de rechtstaat en de bijbehorende democratische waarden. Deze waarden staan de laatste jaren steeds meer onder druk.

De Europese interne markt is een andere prioriteit. Zweden is van plan om het concurrentievermogen van de EU te verbeteren. Vrije concurrentie, particuliere investeringen en een succesvolle digitalisatie van de economie moeten daartoe bijdragen.

Opvallend: geen prioriteit voor migratiebeleid

Opvallend is dat Zweden EU-migratiebeleid niet als prioritair dossier heeft aangemerkt. Vanuit Nederland wordt juist gepleit voor Europese afspraken om uitdagingen rondom migratiestromen en asielopvang het hoofd te bieden.

Meer informatie