Om gemeenten te helpen bij het werven van voldoende stembureauleden en stemmentellers voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november, start BZK een campagne via regionale media.

Met de campagne via regionale radio en kranten worden mensen opgeroepen om zich aan te melden. Aanmelden kan rechtstreeks bij de gemeente. Ook ambtenaren van het rijk, provincies, en waterschappen worden opgeroepen om zich aan te melden als stembureaulid.

Voor de bezetting van de stembureaus tijdens deze verkiezing hebben gemeenten naar verwachting 50.000 vrijwilligers nodig. Gemeenten en de VNG hebben hun zorgen geuit over of er genoeg stembureauleden en tellers gevonden kunnen worden. Ook omdat de voorbereidingstijd voor deze vervroegde verkiezing kort is.