Uitdagingen zoals de energietransitie, de woningbouw, jeugdzorg en de weerbaarheid van de democratie zijn volgens minister Hanke Bruins Slot opgaven die we alleen sámen aan kunnen pakken, met respect voor elkaars eigenheid en verschillen.

De minister bedankt gemeenten voor hun toewijding en betrokkenheid, in het bijzonder voor de extra opgaven rond de opvang van Oekraïners. Met die teamgeest kunnen we volgens Hanke Bruins de opgaven aanpakken die voor ons liggen.

Het beschermen, onderhouden en vernieuwen van onze democratie

Om onze democratie te beschermen, moeten we volgens Bruins Slot het vertrouwen terugwinnen van de samenleving en de weerbaarheid van het openbaar bestuur verhogen. Daarnaast moet het bewustzijn worden vergroot van kwetsbare processen in de gemeentelijke organisatie, moeten onveilige situaties op het werk worden herkend en moeten tijdig de risico’s van ondermijnende criminaliteit worden gesignaleerd.

Het versterken van het lokaal bestuur

Een sterke democratie vraagt ook om een sterk bestuur. En dus moeten we samenwerken als één overheid. Elkaar vertrouwen en bereid zijn om van elkaar te leren. Maar we moeten ook over de juiste bestuurlijke en financiële instrumenten beschikken. Door samen met gemeenten een actieagenda te ontwikkelen kunnen we investeren in de versterking van het lokaal bestuur. De minister benadrukt dat er in september duidelijk moet komen over de financiële situatie van gemeenten na 2025.

De kracht van de regio

Het kabinet heeft € 900 miljoen beschikbaar gesteld om met de Regio Deals nieuwe kansen te creëren voor de regio. Want regionale uitdagingen vragen om regionale oplossingen. De kracht is om gebruik te maken van de kennis en kunde van mensen in de regio zelf.

Minister Bruins Slot sluit haar verhaal af met een oproep aan gemeenten:

Ik weet dat we soms veel van jullie vragen. Hoe vaak jullie een stap extra zetten, ook als er geen applaus klinkt. En ik weet hoe groot de druk bij u lokaal kan zijn. Toch vraag ik jullie de handen ineen te slaan en gezamenlijk met mij op te trekken. Om samen te bouwen, met respect voor onze verschillen. Niet voor onszelf, maar voor de inwoners van onze gemeenten.

Meer informatie