Meer aansluiten bij de leefwereld. Waar nodig beargumenteerd afwijken van regels om een beter resultaat te bereiken. In de gemeentelijke organisatie een moreel kompas ontwikkelen om verantwoord en rechtmatig te werken volgens de Bedoeling.

Hoe doen gemeenten dit in de praktijk? Daarover gaat het blog van Chris Ravensbergen, directeur van VNG Risicobeheer. De aanleiding is een nieuw Leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling. Wegens succes komt er een nieuwe editie, gemeenten zijn weer van harte uitgenodigd om mee te doen.

Meer informatie