Waarom mislukken projecten? De faalpatronen van eerdere mislukkingen vormen een bron van kennis voor controllers en risicomanagers. Dat was de boodschap van de bijeenkomst van het Risico Platform Overheden (RPO) over ‘Briljante Mislukkingen’, op 9 februari. 

Grote projecten die mislukten

Inleider Paul Iske was in zijn carrière bij Shell en ABN AMRO-Bank betrokken bij grote projecten die mislukten. Veelal goede ideeën, goed voorbereid en uitgewerkt en desondanks niet gelukt. Later richtte Iske het Instituut voor Briljante Mislukkingen op. Hij identificeerde 16 faalpatronen die een rol spelen bij mislukkingen, anders dan de gewone ‘domme fouten’. 

Projecten nalopen op faalpatronen

Concern- en businesscontrollers en risicomanagers van gemeenten gingen erover in gesprek met elkaar en met Iske. De materie is herkenbaar. ‘Je hebt altijd projecten die niet zo goed gaan, het is een goed idee om die eens na te lopen op de faalpatronen van Iske. Dat is wat ik van deze bijeenkomst mee terugneem naar ons MT,’ zegt controller Klaartje Vingerhoets van de gemeente Oirschot.

Veilige werkomgeving nodig om over risico's te praten

Monique de Moedt, concerncontroller in de gemeente West Betuwe vertelt dat haar gemeente een nieuwe manier van programmatisch en projectmatig werken introduceert. ‘De faalpatronen zijn daarbij zeker nuttig. Wat ik ook belangrijk vind van deze bijeenkomst is de notie dat je een veilige werkomgeving nodig hebt om over de risico’s in projecten te kunnen praten. En dat het bewezen is dat het helpt als je open en eerlijk bent over de dingen die niet gaan zo als gehoopt.’

Faalkosten ombuigen in faalopbrengsten

Iske heeft het tot zijn missie gemaakt om faalkosten om te buigen in faalopbrengsten. ‘Je moet mislukkingen accepteren en er zoveel mogelijk uit leren. Psychologische veiligheid in organisaties is cruciaal, angst om te mislukken houdt innovatie tegen.’ Het mooiste is om projecten met de 16 faalpatronen in de hand na te lopen en er vroegtijdig op in te spelen. De faalpatronen zijn te vinden op de website van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, evenals een reeks casussen waarbij briljante mislukkingen zijn ontleed aan de hand van de faalpatronen.

Over het Risicoplatform Overheden

Het Risicoplatform Overheden (RPO) is de professionele community van gemeentelijk concern- en businesscontrollers, concernstrategen en hoofden Financiën. Het RPO organiseert geregeld kennis en intervisiebijeenkomsten. 

Meer informatie