Er hadden zich ruim 630 kandidaten aangemeld voor de vacatures in bestuur en commissies. Daaruit heeft de Voordrachtscommissie een keuze gemaakt. Het bestuur van de VNG heeft de kandidaten op 22 september tot waarnemer benoemd. Het waarnemerschap geldt tot aan de Najaars ALV van 2 december.

Werkwijze Voordrachtscommissie en vervolg

In onze ledenbrief Bekendmaking invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies gaan wij achtereenvolgens in op:

  • Achtergrond van de vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG
  • De enkelvoudige voordracht van de Voordrachtscommissie en de benoeming tot waarnemer van de door de Voordrachtscommissie voorgedragen kandidaten
  • De verdere procedure en de mogelijkheid van het stellen van tegenkandidaten

De namen van de voorgedragen kandidaten vindt u in de bijlage.