Gemeenten dragen bij aan het oplossen van de grote problemen in onze samenleving. Daar hebben zij wel een goede uitgangspositie voor nodig, financieel én in de interbestuurlijke verhoudingen. Onze oproep aan de formerende partijen: ‘Gebruik de kracht van lokaal bestuur’.

Bijdragen aan oplossingen

Vandaag stemde de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG unaniem in met de resolutie 'Formerende partijen, gebruik de kracht van lokaal bestuur! (pdf, 93 kB). De VNG maakt met de resolutie de formerende partijen duidelijk op welke punten gemeenten het nodig achten om gezamenlijk het gesprek aan te gaan. De resolutie benoemt als onderwerpen waarop gemeenten bij kunnen dragen aan het oplossen van problemen:

 • bestaanszekerheid
 • kansengelijkheid (jeugd en onderwijs)
 • gezond leven en ouder worden
 • asiel en migratie
 • klimaat en energie
 • woningbouw en inrichting Nederland

Gemeenten kunnen en willen met deze problemen daadkrachtig en voortvarend aan de slag door het initiatief te nemen. Door onze nek uit te steken en een stap naar voren te zetten, voor onze inwoners en met andere partijen.

Goede uitgangspositie gemeenten

Rijk en gemeenten moeten als gelijkwaardige partners met elkaar optrekken. Daar hoort ook een goede financiële uitgangspositie bij. Daarom vraagt de VNG het nieuwe kabinet:

 • de opschalingskorting af te schaffen
 • het accres vanaf 2026 te herstellen
 • een indexering van de fondsen passend bij stijgende kosten op wettelijke (zorg)taken
 • taken en middelen in balans te brengen
 • meer algemene en minder specifieke uitkeringen
 • niet met aanvullende bezuinigingen te komen

Door de keuzes van het vorige kabinet is de samenwerking verlamd geraakt en het onderling vertrouwen geschaad. Deze punten zijn nodig om gemeenten een goede start te geven voor onze bijdrage aan de opgaven van deze tijd.

Versterking partnerschap  

De VNG vraagt het nieuwe kabinet om in de interbestuurlijke verhouding meer zekerheden in te bouwen dat nieuwe plannen ook uitvoerbaar en effectief zijn, zoals een uitvoeringstoets door de VNG/gemeenten. Maak samen met ons heldere keuzes waar gemeenten écht het verschil kunnen maken. Alleen samen kunnen we een slagvaardige overheid zijn, die doet wat het belooft en waar de burger op vertrouwt.