Een toekomstbestendige gemeente beschikt over actuele I-kennis en I-vaardigheden bij medewerkers. De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) draagt daaraan bij door opleidingen en kennisproducten op maat te bieden.

Succesvolle pilot

Afgelopen jaar vond een succesvolle pilot plaats van het leerplatform, die door de VNG-teams van het Kennisnetwerk Data en Samenleving en Grip op Informatie is geïnitieerd. Ruim 100 organisaties als gemeenten, provincies en waterschappen deden aan de pilot mee. Er is onder andere onderzocht of de casuïstiek, die oorspronkelijk op het Rijk is gericht, wel interessant is voor gemeenten en andere overheden. Dat bleek het geval en op basis hiervan is besloten het platform ook toegankelijk te maken voor medewerkers van andere overheden dan het Rijk.

Leerplatform nu toegankelijk voor alle gemeenten

Medewerkers van gemeenten kiezen een onderwerp op het RADIO Leerplatform en volgen gratis e-learnings. Gemeenten kunnen ook zelf e-learnings op het platform plaatsen. Het aanbod op het RADIO Leerplatform is divers, maar hebben te maken met de digitalisering van ons werk. De e-learningmodules zijn ingedeeld in de thema’s Actieve openbaarmaking, Data, Cybersecurity, Informatiehuishouding, Digitalisering, Innovatie en Methoden en technieken. De e-learnings kunnen zelf in eigen tempo kan volgen, op de momenten die het beste uitkomen. Ze kunnen ook gebruikt worden om een groep medewerkers op hetzelfde kennisniveau te brengen.

Bekijk het aanbod op het RADIO Leerplatform.

Kennisnetwerk Data en Samenleving

Het Kennisnetwerk Data en Samenleving speelde een belangrijke rol bij de pilot van het RADIO Leerplatform. Binnen het Kennisnetwerk van de VNG werken ruim 3.000 ambtenaren van gemeenten en andere overheden samen aan datagedreven werken. 

Bezoek het Kennisnetwerk Data en Samenleving.