De fysieke Najaars Algemene Ledenvergadering (ALV) is vrijdag 2 december in het Beatrix Theater in Utrecht. De ALV maakt onderdeel uit van de Bestuurdersdag. De agenda en stukken zijn met een ledenbrief verstuurd.

In deze ledenbrief geven we een toelichting op de:

  • agenda en stukken voor de Najaars ALVĀ 
  • besluitvormingsprocedure: indienen van amendementen en moties, de stemprocedure en de mogelijkheid tot inspreken.

Meer informatie