Op 19 augustus opent de RVO het loket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Daarnaast start de derde tranche van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA). U kunt hiervoor vanaf 19 september een aanvraag indienen. 

Woningbouwimpuls (WBI)

Voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls is €300 miljoen beschikbaar. Er is een aantal kleine punten gewijzigd ten opzichte van de derde tranche. Opmerkingen van de VNG in de internetconsultatie hebben niet tot wijzigingen geleid. Het RVO-loket is geopend van 19 augustus 2022 tot en met 25 september 2022.

Meer informatie

Regeling Huisvesting aandachtsgroepen (RHA)

Voor de derde tranche van de RHA is minimaal € 37,1 miljoen beschikbaar. Aanvragers krijgen maximaal € 7.000 per woonruimte en kunnen maximaal € 2 miljoen per gemeente aanvragen. Opmerkingen van de VNG in de internetconsultatie hebben geleid tot verhoging van het maximum per gemeente en verhoging van het maximumbedrag per woonruimte. Het loket is geopend van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022. U kunt een aanvraag indienen via het RVO-loket.

Meer informatie

  • Neem voor vragen contact op met de RVO: rha@rvo.nl