Volgens de Personeelsmonitor Gemeenten 2022 steeg het aantal medewerkers van gemeenten in 2022 met een historische 4%. Het lukte gemeenten ondanks de krappe arbeidsmarkt nog steeds om een groot deel van de vacatures in te vullen.

De Personeelsmonitor Gemeenten van A&O fonds Gemeenten is dé benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. Het geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

Een aantal feiten uit de monitor 2022

  • Op 31 december 2022 waren er 179.380 medewerkers in dienst bij 342 gemeenten. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2021.
  • De gemiddelde leeftijd van medewerkers is in 2022 opnieuw gedaald naar 47,2 jaar.
  • Het aandeel medewerkers jonger dan 35 jaar is voor het eerst sinds 2013 iets hoger (18%) dan het aandeel 60-plussers (17%).
  • Het instroompercentage was in 2022 15,9% (2021: 12,9%) en is daarmee flink hoger.
  • Het doorstroompercentage steeg van 7,3% naar 8,4%.
  • De uitstroom daalt naar 8,3% (2021: 8,8%). Dit lijkt vooral te komen door de 60-plussers, waarvan een kleiner deel naar pensioen uitstroomt.
  • Het ziekteverzuimpercentage steeg naar 6,7% (2021: 5,8%). In de rest van Nederland is een soortgelijke toename van het ziekteverzuim.
  • Meer dan 9 op de 10 gemeenten erkent dat werkdruk een actueel thema is. Desondanks neemt maar de helft van de gemeenten maatregelen om de werkdruk te verminderen.
  • Gemeenten gaven 1,5% van hun loonsom uit aan opleiden en ontwikkelen.
  • Gemeenten besteedden 17% van de loonsom aan externe inhuur (2021: 16,5%).

Zie ook

De thema’s waaraan het A&O fonds Gemeenten werkt