Met het publiceren van stoppersregelingen zet het kabinet een volgende stap in de aanpak van stikstofbelasting. De VNG wil dat het kabinet nu doorzet met het ontwikkelen van het toekomstperspectief landelijk gebied, zodat het totaalplaatje helder is voor ondernemers, inwoners en het landelijk gebied.

Impact op toekomst landelijk gebied en inwoners

Als onderdeel van de Aanpak Stikstof zijn vandaag de stoppersregelingen als LBV+ en LBV aangekondigd en is meer informatie en achtergrond gedeeld. Deze regelingen hebben veel impact op agrarisch ondernemers persoonlijk en de samenleving in het landelijk gebied in het algemeen. Dat betekent dat de uitvoering met zorg en met aandacht voor de mens moet plaatsvinden. Voor een realistisch tijdspad is het in beeld hebben van het toekomstperspectief voor het landelijk gebied nodig.

Voor gemeenten heeft eventuele beƫindiging van bedrijven ook grote impact op de ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gebied. Het is daarom noodzakelijk dat onder meer de Maatregel Gerichte Aankoop 2 en ook de regelingen die innovatie en verplaatsing mogelijk maken, zo snel mogelijk gereed zijn. Inzicht in het totaal aan regelingen helpt ondernemers en gemeenten in het maken van afwegingen.

Goede voorbereiding gemeenten van belang

Gemeenten spelen een cruciale rol in de toekomst van het landelijk gebied. Zij weten als geen ander welke impact de stikstofaanpak heeft op de gezinnen van deze bedrijven en de gemeenschap in het algemeen. Gemeenten weten als geen ander wat de ondernemers nodig hebben om vooruit te kunnen en hoe ze het landelijk gebied weer perspectief kunnen bieden. Dat doen ze met de samenleving en vanuit hun rol als verantwoordelijke voor de planologische herbestemming en vergunningverlening.  

Er gaat ook veel op gemeenten afkomen bij de uitvoering wat wel en niet kan als het gaat om ruimtelijke ordening en economische activiteiten. Gemeenten moeten hier goed op zijn voorbereid. Dat betekent: aansluiting zoeken met regionale uitvoeringsteams van de  Aanpak Piekbelasting. Het advies is om een visie te ontwikkelen op de toekomst van het landelijk gebied en wat er wel en niet kan als het gaat om ruimtelijke ordening en bestemmingen. Voor de toekomst van het landelijk gebied is het ook belangrijk om integraal te kijken en aansluiting te zoeken bij gebiedsprocessen die worden opgestart in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Handreiking

De VNG helpt gemeenten op weg met een handreiking aanpak piekbelasting en agrarische beĆ«indigingsregelingen (LBV+ en LBV). Deze handreiking publiceren we eind juni wanneer ook de regelingen open gaan (naar verwachting begin juli). Het ministerie van LNV houdt op 13 juni een team-sessie voor beleidsmedewerkers met een toelichting op de stoppersregelingen. Zie VNG-forum landelijk gebied voor aanmelden.

Zie ook

VNG-bericht: Stoppersregelingen hebben impact op toekomst landelijk gebied (3 mei 2023)