Een pijler van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is dat verkeerveiligheidsbeleid meer risicogestuurd wordt in plaats van maatregelen te treffen na ongevallen. De VNG heeft hierover 100 gesprekken gevoerd met wethouders en ambtenaren. Naar aanleiding daarvan doen we in het eindrapport 7 aanbevelingen.

Verkeersveiligheid is een ontzettend belangrijke opgave voor gemeenten. Dagelijks overlijden in Nederland gemiddeld 2 mensen in het verkeer en raken 65 mensen zwaargewond. Daarom is in 2018 het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gestart. Een van de pijlers is dat het verkeerveiligheidsbeleid meer risicogestuurd wordt. Doel: risico’s in het verkeer structureel terugdringen in plaats van maatregelen te treffen als er ergens ongevallen hebben plaatsgevonden. Om deze aanpak te laten landen moeten ook gemeenten aan de slag met risicoanalyses en uitvoeringsplannen. 

100 gesprekken met gemeenten

De VNG heeft verkeersveiligheid als een van haar speerpunten en is daarom in 2021 met gemeenten in gesprek gegaan over het SPV. Henk Schravemade heeft als relatiemanager verkeersveiligheid in totaal 100 gesprekken gevoerd met verkeersambtenaren en wethouders over de voortgang, knelpunten en behoeften rondom verkeersveiligheid en risicogestuurd werken. De uitkomsten van deze 100 gesprekken zijn gebundeld in het rapport ‘Verkeersveiligheid bij gemeenten - Wat is nodig om echt risicogestuurd te gaan werken?’. 

Knelpunten

Uit de interviews blijkt dat dit de belangrijkste knelpunten zijn voor risicogestuurd werken:

  • Meerwaarde is onduidelijk, urgentie ontbreekt
  • Gemeenten hebben onvoldoende capaciteit, tijd en middelen
  • De samenwerking in de regio stokt, tussen gemeenten onderling of in de lokale driehoek

Aanbevelingen

Op basis van die uitdagingen doen we 7 aanbevelingen: 

Aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

1.    Geef kleinere gemeenten meer mogelijkheden risicoanalyses en uitvoeringsplannen te maken
2.    Stel duidelijke inhoudelijke kaders voor een risicogestuurde aanpak

Aan het Kennisnetwerk SPV (samenwerking CROW en SWOV in opdracht van IenW) 

3.    Breng de beschikbare hulpmiddelen beter onder de aandacht 

Aan de ondertekenaars van het SPV-startakkoord 

4.    Focus op het inrichten van een goed werkende governance/samenwerking op een behapbare schaal

Aan het ministerie van Justitie en Veiligheid 

5.    Zet politiecapaciteit slim in, geef meer prioriteit aan handhaving op de gemeentelijke wegen

Aan de VNG 

6.    Houd aandacht op verkeersveiligheid

Aan gemeenten zelf 

7.    Zet de risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid steviger op de kaart

Meer informatie

infographic Verkeersveiligheid bij gemeenten