Het Programma Samen richt zich op het versterken van bestaande bewonersinitiatieven in gemeenten. Met dat doel slaan VSBfonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en de VNG de handen ineen. Bij de startbijeenkomst op 28 november werd bekend welke 7 initiatieven de komende 2 jaar financieel ondersteund worden.

Maatschappelijke initiatieven duurzamer maken

De initiatiefnemers van het programma willen zoeken naar manieren waardoor maatschappelijke initiatieven duurzamer worden, zodat zij blijvende betekenis hebben in de samenleving. Om zich aan te melden voor het programma moesten bewonersinitiatieven en gemeenten werken aan een gezamenlijke inzending. Uiteindelijk zijn uit de 44 inzendingen de volgende kerndeelnemers geselecteerd:

Kenniskring voor alle inzendingen

Vanwege de hoge kwaliteit en kwantiteit van de aanmeldingen is besloten om meer deelnemers toe te laten tot de ‘Programma Samen Kenniskring’. Hierdoor kunnen alle aanmelders actief deelnemen aan bijeenkomsten, trainingen en het netwerk. Dit geldt zowel voor de bewonersinitiatieven als de gemeenten. Zo doen zij ook mee aan het delen van ervaringen, kennis en inspiratie.

Meer informatie

In de komende periode wordt het programma voor 2023 verder uitgewerkt, mede op basis van de ideeën en behoeften van de 44 deelnemende gemeenten en bewonersinitiatieven. Begin 2023 wordt bekend welke onderdelen en bijeenkomsten vrij toegankelijk zijn. Meer informatie daarover volgt binnenkort op www.programmasamen.nl Zie ook de korte video van de startbijeenkomst.