Nederlandse Gemeenten betuigen steun aan Parijzenaren

De schok en verontwaardiging over de terroristische aanslag op het Franse weekblad Charlie Hebdo gisteren in Parijs is ook in ons land groot. Die aanslag raakt ons allen. Omdat een aanslag op de vrijheid van meningsuiting de democratie in het hart raakt. Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs heeft aangekondigd dat vanavond een grote demonstratie in Parijs zal plaatsvinden. Vele bestuurders van gemeenten in Nederland volgen dat voorbeeld en zo wordt er vanavond in heel veel gemeenten stilgestaan bij de aanslag. Namens alle Nederlands gemeenten wil ik mijn medeleven en steun betuigen aan alle slachtoffers en hun naasten, de pers, de politie, hulpdiensten en bestuurders in Frankrijk.

Annemarie Jorritsma

Voorzitter Vereniging van Nederlands Gemeenten

Steunbetuigingen

Ahmed Aboutaleb
Rotterdam
De afgrijselijke aanslag op medewerkers van Charlie Hebdo en de twee politiemensen, alsmede de gijzeling in de Joodse supermarkt, is allereerst een persoonlijk drama voor de familie en vrienden van de slachtoffers. Maar het raakt ons allemáál. Het is een aanval op de vrijheid van meningsuiting, de ruggengraat van onze democratische samenleving. Deze aanslag toont aan hoe kwetsbaar die kan zijn. Als de vrijheid van het woord bedreigd wordt, past ons maar één ding: onze stem nog luider laten horen. Een stem die spreekt over vrede, over een WIJ samenleving waar plek is voor iedereen die de rechtsstaat eerbiedigt, ongeacht afkomst, geloof, of huidskleur.
RS Cazemier
Dinkelland
Samen met andere gemeentebesturen wil ik namens de gemeente Dinkelland mijn medeleven aanbieden aan de slachtoffers van de aanslagen in Parijs en mijn steun betuigen aan de strijd voor de vrijheid van meningsuiting.
Mathilde Stiekema
Haren
Je suis Charlie.
P.Troost
gem Mill en Sint Hubert.
Koos Karssen, burgemeester
Maassluis
Ook vanuit Maassluis optillen wij onze betrokkenheid laten weten bij de verschrikkelijke gebeurtenissen van de laatste dagen. Donderdagavond hebben vele Maassluizers: christenen, humanisten en moslims, tijdens een manifestatie hun meeleven laten blijken aan de slachtoffers en hun families.
Pierre Thijssen
Schinnen
Je suis Charlie, nooit zullen we onze vrijheden door wie of wat dan ook laten afnemen.De democratie zal elke vorm van terrorisme de kop indrukken. Sterkte voor alle gewone moslims.Medeleven voor alle slachtoffers van deze ridicule barbaren
Jolanda Gaal
Delft
Laat de inkt van het bloed van gisteren, de inkt van de cartoon van vandaag zijn. Dan zijn zij niet voor niets gestorven.. #JeSuisCharlie
burgemeester Andries Heidema
Deventer
Afgelopen donderdagavond hebben honderden Deventenaren, tijdens een half uur stilte op de Brink van Deventer, hun verdriet en verontwaardiging gedeeld. Maar we hebben daarmee ook een statement afgegeven: "Wij willen vrij en respectvol SAMEN-LEVEN. Wij houden elkaar vast!" #JeSuisCharlie
Tjeerd van der Zwan
Heerenveen
Wij leven intens mee met de slachtoffers van de laffe en barbaarse aanslagen in Parijs. Wij veroordelen deze misdadige aanslag op de vrijheid van meningsuiting met alle kracht! En verder sluiten wij ons aan bij de woorden van onze voorzitter.
Bort Koelewijn burgemeester gemeente Kampen
Kampen
De terreuraanval op Charlie Hebdo in Parijs heeft mij diep geschokt. Religieus of niet religieus, deze laffe daad keuren wij ten zeerste af. De hele Kamper gemeenschap staat achter het protest tegen de aantasting van onze democratische vrijheden, getuige ook de opkomst tijdens het stil protest gisteravond in Kampen. We voelen ons onderling verbonden in onze gevoelens van afschuw en ongeloof. Dit raakt ons allemaal. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, daar zijn we trots op en dat moeten we met elkaar koesteren. We moeten laten zien dat er geen plek is voor haat en razernij in onze samenleving en dat we omkijken naar elkaar op een respectvolle en prettige manier, ongeacht onze religie.
Geke Faber
Gemeente Zaanstad
Donderdagavond was Nederland stil. Stil van verdriet, afschuw en woede. In heel het land kwamen bewoners naar bijeenkomsten om de slachtoffers van de aanslag in Parijs te herdenken. Op deze avond lieten ook de Zaankanters zien dat er niet mag worden gesold met de vrijheid van meningsuiting en onze democratie. Deze aanslag raakt alles waar wij voor staan en treft de vrijheid van meningsuiting, een van de belangrijkste pijlers van onze democratische samenleving. In deze open samenleving is ruimte voor ieders overtuiging en voor ieders geloof. Namens alle inwoners van Zaanstad wil ik mijn medeleven en steun betuigen aan de Parijzenaars en aan alle Fransen. Wij voelen en delen hun verdriet. Geke Faber Burgemeester Zaanstad
Hans Romeyn
Heiloo
De burgemeesters van de gemeenten Bergen (Hetty Hafkamp), Uitgeest (Theo van Eijk), Castricum (Toon Mans) en Heiloo, de BUCH-gemeenten hebben 8 januari 2015 een gezamenlijke verklaring uitgegeven: BERGEN/UITGEEST/HEILOO/CASTRICUM - Als burgemeesters van de BUCH-gemeenten hebben wij met ontzetting kennisgenomen van de afschuwelijke gebeurtenis van afgelopen woensdagochtend in Parijs. Ons diepe medeleven gaat uit naar de omgekomen journalisten en politiemensen, naar ieder die nog voor zijn leven vecht, naar de nabestaanden en iedereen die hun dierbaar was. Het is overduidelijk dat wij als overheid en als samenleving een dergelijke laffe misdaad met alle kracht veroordelen. Dit kan en zal niet worden getolereerd. De daders dienen te worden opgespoord en voor het gerecht gebracht. Tegelijk zijn wij ervan doordrongen dat wij de taak hebben om met nog meer energie dan voorheen te zoeken naar wat ons bindt in onze moderne samenleving: in Frankrijk en in Nederland, op nationaal niveau en ook in gemeenten. De schokgolf die deze daad teweegbrengt kan en moet worden omgezet in krachten die juist ten dienste staan van de vrije, open en veilige samenleving die wij met zijn allen nastreven.
Frank den Braven
Waalwijk
Mijn medeleven en steun voor alle slachtoffers van de idiote aanslag van gisteren in Parijs en hun familie en vrienden. Deze aanval op de vrijheid van meningsuiting raakt ons allemaal. Wij zijn het aan "Charlie" verplicht geen strobreed toe te geven aan dit soort ongelovige gekken.
C.A. Oosterwijk, loco-burgemeester Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel
Geschokt en met afschuw neem ik kennis van de verdrietige en tragische gebeurtenissen in Parijs. Zojuist met heel veel burgers, politie, collega-bestuurders ook namens de inwoners van Krimpen aan den IJssel medeleven, solidariteit en respect betuigd in Rotterdam. De imposante drukte en indrukkende woorden van o.a. Burgemeester Aboutaleb geven uitdrukking aan ons collectieve protest en tegelijkertijd ook de veerkracht van het weldenkende deel van onze samenleving. De woorden in Rotterdam zijn uit mijn hart gegrepen en geef ik graag mee aan allen in Nederland, maar in het bijzonder ook Frankrijk: 'geen opgetrokken muren van scheiding maar samen, niet buitensluiten maar omarmen, liefde overwint haat'.
Nicolette Warmengoven
Wijdemeren
Wat vreselijk dat we zijn opgeschrikt door deze ondemocratische daad. Voel ook mee voor met alle moslims die hier de dupe van zijn.